Olie en gas

De veilige en succesvolle winning van olie en gas staat of valt met de betrouwbaarheid van de gebruikte apparatuur en materialen, terwijl ook onze hele samenleving volledig afhankelijk is van de stabiele winning en transport van deze brand- en grondstoffen. Maar deze al veeleisende markt is altijd in beweging, de winning wordt namelijk door diverse factoren continu moeilijker en daardoor kostbaarder. De markt vraagt daarom om innovaties die exploratie, winning of transport verbeteren. Een betrouwbare leverancier is natuurlijk essentieel, maar misschien belangrijker nog is een partner die zijn steentje bijdraagt aan de uitdaging die zo essentieel is voor uw positie in de markt. HFI werkt al jaren voor grote internationale spelers in uw markt die weten dat ze op ons kunnen bouwen en wij zijn dan ook trots op de door ons geleverde prestaties en betrouwbaarheid.

Innoveren op het gebied van materiaalgebruik, productieprocessen en kwaliteitscontrole.Marcel Duistermaat - Sales Engineer
Innovaties voor exploratie, winning en transport

Uiteraard zijn wij volledig op de hoogte van de steeds strenger wordende eisen in deze markt en we proberen hierop te anticiperen door te innoveren op het gebied van materiaalgebruik, productieprocessen en kwaliteitscontrole. HFI beschikt over ervaring en expertise in het bewerken van reguliere metaalsoorten maar werkt daarnaast ook met niet-magnetische materialen, roestvaststaal, diverse duplex- en inconel varianten en titanium. Onze processen en methoden voldoen natuurlijk aan de eisen van alle in uw markt gangbare certificaten.

79201-FIV-retake_DSC0916
Mark de Keijzer

HFI is onderdeel van Aalberts Industries waarbinnen een speciaal team van bedrijven gespecialiseerd is in de markt voor olie en gas. Dit betekent dat wij u – naast de (verspanende) bewerking van de meest specialistische materialen – in nauwe samenwerking met onze zusterbedrijven ook om kunnen gaan met zeer complexe processen en high-end laswerk. Aansluitend is het ook mogelijk om de meest specialistische warmte- en oppervlaktebehandelingen binnen de groep uit te voeren. Wij zijn dus in staat om u een groot deel van het productieproces uit handen te nemen.

Wij gaan graag met u in gesprek over de uitdagingen waar u nu voor staat en welke bijdrage wij aan uw oplossing kunnen leveren.

Meet- en regeltechniek

De markt voor meet- en regeltechniek wordt getypeerd door de woorden ‘kleiner en fijner’, wat simpelweg betekent dat de nauwkeurigheid omhoog gaat, terwijl het formaat van de onderdelen kleiner wordt. Dit klinkt evident, maar in een markt waarin men spreekt van microns  in plaats van millimeters hebben dergelijke eisen vergaande gevolgen voor bijvoorbeeld de materiaalkeus, bewerking en kwaliteit. HFI maakt innovaties mogelijk door én met u mee te denken over de optimale serieproductie van onderdelen én constant te innoveren op het gebied van kwaliteit en precisie.

Elke nieuwe uitdaging zorgt ervoor dat onze geleverde kwaliteit en precisie verder toeneemt. Dat betekent dat wij niet alleen thuis zijn in de verspanende bewerking van de meest uiteenlopende en exotische materialen, maar ook dat wij producten leveren die voor de volle honderd procent voldoen aan de door u gestelde kwaliteitseisen. Het leveren van kwaliteit betekent daarnaast dat wij tevens in staat zijn u montage, reiniging en cleanroom-verpakken uit handen te nemen.

De verbeteringen die leiden tot de optimale serieproductie van uw onderdelen leiden tot significante besparingen op productie- of materiaalkosten.Theo Boks - Directeur
Grote aantallen hoge precisie
Precisie

Een ander centraal aandachtspunt binnen HFI is de optimale serieproductie van onderdelen. Dit levert concrete procesverbeteringen op zoals: het terugbrengen van het aantal opspanningen van het product, het uit één stuk fabriceren van meerdere onderdelen of het integraal uitvoeren van aanvullende productiestappen. Deze verbeteringen leiden tot een significante besparing op productie of materiaalkosten en aanmerkelijk minder handling- en transportkosten. Wij nemen u graag ook andere stappen uit het productieproces uit handen, voorbeelden hiervan zijn: elektrochemisch polijsten, orbitaal lassen en assemblage.

Ons probleemoplossend vermogen en focus op kwaliteit maakt HFI een essentiële partner die haar steentje bij kan dragen aan uw doorbraken en concurrentiepositie. Wij zijn voor een aantal aansprekende klanten een integraal deel van hun productie- en ontwikkelingsproces en beschikken over de juiste certificaten om ook aan uw markt te leveren.

Wij gaan graag met u in gesprek over uw uitdagingen op het gebied van product en proces en laten u graag zien welke bijdrage wij kunnen leveren.

Automotive

We kennen de uitspraak: “een goed geoliede machine”, maar we weten ook dat in de automotive dit allang niet meer het streven is. We streven namelijk naar de best geoliede machine! We zoeken naar de kleine verbeteringen die ervoor zorgen dat er bijvoorbeeld minder slijtage, een betere oppervlakte kwaliteit en lagere produktiekosten ontstaan. Dit is een attitude die de gehele industrie typeert en tot in alle haarvaten is doorgedrongen. HFI is als leverancier aan deze veeleisende industrie dan ook continu op zoek naar mogelijkheden om het proces te optimaliseren en zo kleine verbeteringen te realiseren. Dit zien we direct terug in onze productieprocessen, maar ook in ons voorraadbeheer, leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteitscontrole.

Wij maken het verschil door onze processen naadloos in uw keten te integreren Theo Boks - Directeur
Kleine verbeteringen forse resultaten
Seriematige kwaliteitscontrole

Een project waar dit uit blijkt is onze hoogwaardige lijn voor de fabricage van componenten voor de voorvork van motorfietsen. In dit project moesten wij voldoen aan vooraf vastgestelde eisen met betrekking tot materiaal- en productiekosten maar konden wij het verschil maken door het terug dringen van transport-, voorraadkosten en een volledige integratie in de keten van de klant. Door de lijn volledig te automatiseren door middel van robots zijn wij er daarnaast in geslaagd om de kwaliteit constant te houden terwijl de efficiëntie drastisch toe neemt.

HFI levert de juiste hoeveelheid fijnmechanische componenten op het juiste moment en van de juiste kwaliteit, dat is wat just-in-time voor ons betekent. Wij pakken indien nodig zelfs extra stappen uit uw productieproces op om zo nog beter te passen in uw productieketen en de efficiëntie te verhogen. Concreet betekent dit dat u aan ons een partner heeft die een significante bijdrage levert aan de processen waar u wat kan winnen.

Wij gaan graag met u in gesprek over de bijdrage die wij kunnen leveren aan uw productieproces en -keten.

Marcel Duistermaat